Speciál č. 1/2010

VYSOČINA

 • Kraj od Bobří řeky
 • Osedlat si Vysočinu!
 • Zádumčivě zadumaná Vysočina
 • Hašek a Lipnice
 • Návod na použití Gustava Mahlera
 • Vřící vody
 • Mravenčí civilizace v Šebeni
 • Záhady jihlavského podzemí
 • Svět zvířat u řeky Jihlávky
 • Poutní místo Zelená hora
 • Žďárské vrchy - mohutná zemská hradba mezi Čechami a Moravou
 • Mořské oko krabatiny
 • Kryté dřevěné mosty v údolí Svratky
 • Svratecká jizba
 • Divoký západ na české Vysočině
 • Babylon
 • Nejhezčí most na Moravě
 • Sláva a pád Pernštejnů
 • Postřižiny v Dalešicích
 • Nenápadně okázalá Třebíč
 • Židovské hřbitovy
 • Nekonečné Vánoce
 • Jezerní růže
 • Mekka českého čamrdářství
 • Po úzkých kolejích do nostalgie
 • Múzy(um) Lipských a Muzeum strašidel
 • Muzeum českých nej
 • Muž, který sbírá rekordy
 • Pípalka, studánka a poutní kostel
 • Občan Hliník
 • Klášterní tajemství
 • Stateční Horáci

EDITORIAL

Milí čtenáři, turisté, tuláci, cyklisté, …

zkrátka všichni, koho by mohla naše INSPIRACE VYSOČINOU skutečně inspirovat. V rukou máte první Speciál, který není jako ty předešlé rozdělen na dvě poloviny, ale celý se věnuje vybranému regionu Česka. K vypuštění zahraniční části jsme se rozhodli proto, abychom v naší edici dali větší prostor mnohdy opomíjeným zajímavostem a krásám, které máme takříkajíc pod nosem a za humny.
Cestopisy Speciál nechtějí suplovat průvodce, těch je na trhu víc než dost. Proto k článkům nepřipojujeme praktické informace – pokud byste je však postrádali, nebráníme se budoucím změnám. Stejně tak budeme rádi, pokud se na tvorbě těchto Speciálů budete sami podílet, ať už jako autoři textů či fotografií, nebo jako „zdraví patrioti“, kteří nás upozorní na jedinečnosti právě vašeho okolí.
Stejně tak se nesnažíme podat přehled úplně všeho, co se ve vybrané oblasti dá vidět, slyšet a zažít. A tak možná budete postrádat tu „vaši Vysočinu“ a nebo vám přijde divné, proč jsme zařadili i Jindřichohradecké úzkokolejky, které – přísně vzato – leží za administrativní hranicí kraje. Hranicemi se totiž omezovat nechceme v žádném směru.

Když jsem tak pěkně vyjmenovala, co všechno nechceme a neděláme, měla bych se svěřit s tím, co dělat chceme. Především vám chceme naočkovat okouzlení z „rodné hroudy“, které s jejím poznáváním narůstá. Chceme vám kromě osvědčených turistických „pecek“ představit také lidi, historii a neskromně dodávám, že i genius loci toho kterého koutu Česka. Snad se to našim autorům, mezi které vás srdečně zvu, podaří.

Jana Patková
Šéfredaktorka

Toto číslo vyšlo 25. března 2010.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.