Šéfredaktorka:                   Štěpán Sedláček            stepan.sedlacek@cestopisy.cz

Zástupce šéfredaktora:        Libor Michalec

Korektury:                         Miroslav Veselý

Grafika a DTP:                    Petr Kováč

Geografická revize:              RNDr. Tomáš Beránek

Marketing:                         Martina Šimonová

 

Redakční rada:                    

RNDr. Hynek Adámek, RNDr. Jan Bína, Petr Jahoda, Jiří Kolbaba, Ing. Karel Medulán, Ing. Martin Mykiska

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.