Zbylo slovo YOSEMITE

21.05.2013 12:25

„I ty nejvýstižnější a nejpreciznější věty
musí žalostně selhat při pokusu popsat
slovy něco, co se musí vidět a zažít,“
pravil kdysi John Muir, duchovní otec
národních parků. Muir si dokonce zhotovil
důmyslnou konstrukci, která ho
každý den po východu slunce vyklopila
z postele – prý aby v Yosemite nepromeškal
ani vteřinu…

Text a foto Patricie Sudik

John Muir se narodil ve Skotsku, v jedenácti letech
s rodiči přesídlil do Ameriky do státu Wisconsin. Muir byl
geolog, přírodovědec a určitě i trošku podivín. Především
ale vizionář, kterého to od malička táhlo do přírody.

OTEC NÁRODNÍCH PARKŮ A PREZIDENT
USA NA GRILOVAČCE V DIVOČINĚ.
Několik let pobývá Muir v severní Kalifornii, odkud
podniká výpravy do Sierry Nevady – druhého nejvyššího
pohoří USA, které výstižně přezdívá na „hory světla“.
V Yosemitském údolí Muir nachází to, co hledá, a tak zůstává.
Jeho životním krédem se stává ochrana divočiny.
V době, kdy příroda nebyla nic víc než skladiště bohatství,
z něhož si jednoduše každý vzal, co potřeboval.
I Muir je lačný po pokladech, ale jiného než materiálního
rázu. Vydává nespočetně článků, esejů i vědeckých
knížek. Ačkoli je díky jeho publikacím Yosemite už roku
1864 prezidentem Lincolnem vyhlášen prvním chráněným
územím světa, dřevařské pily se dál prokousávají
do hloubi panenských lesů. Na vykácených svazích
rostou dřevorubecké osady, vždyť rušit je nemá kdo –
indiáni kmene Abwahnee, kteří zde žili více než 4,5 tisíce
let, byli v roce 1851 americkou armádou vyvražděni
nebo vytlačeni do rezervací. Jediné, co po nich zbylo,
bylo slovo Yosemite, které vojáci přebrali pro název údolí
a o kterém se mylně domnívali, že jde o jméno kmene.
Jak se později ukázalo, znamenalo zoufalý výkřik „Yo-
-che-ma-te“ jednoduše „ti, co nás zabijí“.
Muir chce zachránit alespoň přírodu. V pamfletu „První
temply Boha” je pro něj devastování krajiny stejně
absurdní jako ničení katedrál… Svým neuvěřitelným
entuziasmem dokázal Muir nakazit i vlivné osobnosti.
Robert Johnson, vydavatel populárního časopisu Century
Magazine, přesvědčil kongres, aby Yosemite 1. 10.
1890 vyhlásil národním parkem (druhým po Yellowstonu).
Bohužel ale rozkouskovaným do několika částí
a pod správou Kalifornie. Muir žádá sjednocený park
pod ochranou státu a tentokrát mu přichází na pomoc
dokonce americký prezident Theodore Roosevelt – sám
nadšenec přírody, jehož pravidelné pobyty v divočině,
při nichž čerpal energii pro svůj úřad, byly legendární. Tři
dny kempuje Roosevelt s Muirem v Yosemite pod širým
nebem. Společně si prezident Spojených států a otec
národních parků grilují steaky. Blíž než v roce 1903 si
politika a ekologie nikdy nebyly a už asi nebudou.
Roosevelta zdejší krajina uchvátila tak, že park nejen
sjednotil, ale i rozšířil a dal s okamžitou platností pod
ochranu Washingtonu. Do konce svého vládního období
vyhlásil ještě dalších pět národních parků a 55 chráněných
území a lesů. O dva roky později je Muir jmenován
prezidentem nově založeného Sierra-Clubu,...............

Celý článek si můžete přečíst v magazínu Cestopisy č. 5+6/2013


 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.