Severní dvojče Somálska

04.11.2011 12:46

„Somaliland is not Somalia!“ durdí se náš řidič Abdi, když jsme ho během
hovoru nedopatřením označili za Somálce, a hned dodává „My
nationality is Somaliland!“ Dotkli jsme se citlivého místa v duši obyvatel
této malé a vyprahlé země na severu tzv. Afrického rohu.

Text a foto David Hegner

SOMALILAND NENÍ SOMÁLSKO. V květnu 1991 se území na severu Somálska (historicky bývalé
Britské Somálsko) odtrhlo od zbytku Somálska a vyhlásilo samostatnou republiku – Somaliland. Somálsko,
zmítané již dvacet let občanskou válkou, je dnes jednou z nejméně stabilních a nejnebezpečnějších zemí světa,
různé části jeho území jsou ovládané klanovými vůdci, ozbrojenými milicemi, bandity a piráty a část naopak drží
vládní vojsko. Silnice jsou zaminované, únosy bělochů za účelem získání výkupného jsou zde výnosným byznysem
a státní správa v podstatě neexistuje.

Naproti tomu Somaliland, severní „dvojče“ Somálska, je v podstatě fungující stát, jehož samostatnost ovšem
zbytek světa neuznává. Mezinárodní společenství se, nejspíše oprávněně, obává, že po všeobecném uznání
svrchovanosti Somalilandu se jako domeček z karet rozpadne nejen zbytek Somálska (již dnes je zde celá řada
územních celků snažících se o nezávislost), ale tato vlna by se mohla přelít i do jiných afrických států. Světlou
výjimkou je Etiopie, která Somaliland uznala a v jejím hlavním městě Addis Abebě také sídlí somalilandská
ambasáda, docela nedaleko té jihosomálské. Zde je také jedna z mála možností, jak můžete získat vstupní
turistické vízum. Ochotná a milá paní na ambasádě nám na naše zvědavé otázky sdělila, že o vízum ročně zažádá
okolo čtyř až pěti set turistů z různých zemí celého světa, tu a tam i někdo z České republiky.

TYPICKÝ VOJÁK. Ačkoliv se Somaliland ze všech sil snaží stát se svrchovaným a nezávislým státem, jedná
se o chudou zemi bez významných finančních zdrojů a k plné, mezinárodně uznané samostatnosti ho ještě
čeká dlouhá cesta....

Celý článek v tištěném vydání magazínu Cestopisy


 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.